Boet är ett digitalt hjälpmedel som underlättar för hyresgäster och personal att hålla koll på dagliga aktiviteter och insatser. Jag har gjort logotyp och grafisk profil till Boet, inklusive visitkort och en broschyr.