Jag och Linda drev projektet under 2017 och 2018, där jag bland annat gjorde logotypen och majoriteten av det grafiska materialet samt viss film.

Läs mer om projektet på funktionshinderbanan.se eller på Facebook.